دانشنامه علایی

گروه مولفان:
حسین بن عبدالله ابن سینا (نویسنده) | محمد معین (مصحح) | سید محمد مشکوه (مصحح) | سید تقی بینش (مصحح) | منوچهر صدوقی سها (مقدمه نویس)

ناشر:
مولی

درباره کتاب:
دانشنامه علایی عنوان کتابی است از حسین بن عبدالله ابن سینا که در 492 صفحه و توسط انتشارات مولی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دایره المعارف هاو واژه نامه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین بن عبدالله ابن سینا، کتاب‌های درمان روماتیسم نقرس و سیاتیک(صفی علیشاه)، حدوث العالم(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، قراضه طبیعیات(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، زندان اندیشه در حدیث نفس بهمنیار(شرکت سهامی انتشار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
50,000 تومــان