کنز المعانی (منشآت نیمدهی)[گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره/ 5]

گروه مولفان:
عبدالکریم نیمدهی (نویسنده) | محمد رضا نصیری (مصحح) | محمد باقر وثوقی (مصحح)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
کنز المعانی (منشآت نیمدهی) [گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره/5] عنوان کتابی است از عبدالکریم نیمدهی که در 480 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.