والدین خوب - نوجوان خوب! (کاربرد تئوری انتخاب برای ارتباط با نوجوانان)[روانشناسی، تالیف/ 171]

گروه مولفان:
علی پژوهنده (نویسنده) | خدیجه دروگر (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
والدین خوب - نوجوان خوب! (کاربرد تئوری انتخاب برای ارتباط با نوجوانان) [روانشناسی، تالیف/171] عنوان کتابی است از علی پژوهنده که در 130 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کنترل (روان شناسی) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.