قانون مالیات های مستقیم 95 (قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم …)

مولف:
جهانگیر منصور (نویسنده)

ناشر:
دیدار

درباره کتاب:
قانون مالیات های مستقیم 95 (قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم …) عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که در 504 صفحه و توسط انتشارات دیدار در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مالیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر منصور، کتاب‌های قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف(دیدار)، قوانین و مقررات بیمه(دوران)، قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی(دیدار)، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری(دیدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.