سیا ست نامه یا سیرالملوک [ادبیات کهن ایرانی]

گروه مولفان:
حسن بن علی نظام الملک (نویسنده) | محمد رضا تبریزی شیرازی (مصحح)

ناشر:
جمهوری

درباره کتاب:
سیا ست نامه یا سیرالملوک [ادبیات کهن ایرانی] عنوان کتابی است از حسن بن علی نظام الملک که در 358 صفحه و توسط انتشارات جمهوری در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن بن علی نظام الملک، کتاب‌های سیرالملوک(موسسه انتشارات نگاه)، سیاست نامه(فردوس)، گزیده سیاست نامه(شرکت نشر قطره)، قصه های شیرین سیاست نامه(پیدایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.