تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران

گروه مولفان:
یحیی ذکاء (نویسنده) | محمد احصائی (خطاط)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران عنوان کتابی است از یحیی ذکاء که در 560 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عکاسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یحیی ذکاء، کتاب‌های تهران، ورامین، قم، قزوین و زنجان(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، جستارهایی درباره زبان مردم آذربایگان(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان