مقدمات زبان سنسکریت (دروس پایه، نکات دستوری، متنهای برگزیده و واژه نامه))

مولف:
حسن رضائی (نویسنده)

ناشر:
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

درباره کتاب:
مقدمات زبان سنسکریت (دروس پایه، نکات دستوری، متنهای برگزیده و واژه نامه)) عنوان کتابی است از حسن رضائی که در 348 صفحه و توسط انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان سنسکریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن رضائی، کتاب‌های ایران در زمان ساسانیان(صدای معاصر)، راهنمای زبان پارتی(ققنوس)، خط و نظام های نوشتاری در جهان اسلام(کتاب مرجع)، دیاتسارون فارسی(اساطیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,000 تومــان
موضوعات کتاب
زبان سنسکریت