رستخیز ناگهان (در مکتب محمد رسول الله (ص))

مولف:
علی قائمی (نویسنده)

ناشر:
جمهوری

درباره کتاب:
رستخیز ناگهان (در مکتب محمد رسول الله (ص)) عنوان کتابی است از علی قائمی که در 574 صفحه و توسط انتشارات جمهوری در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب محمد (ص)، پیامبر اسلام، 53 قبل از هجرت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی قائمی، کتاب‌های فصل خوشرنگی(جمهوری)، ماه در محاق(جمهوری)، جوان، اسلام و مدرنیسم(موسسه انتشارات امیرکبیر)، مشعل هدایت(جمهوری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.