کالک های خاکی (خاطرات شفاهی سرلشکر پاسدار محمدعلی (عزیز) جعفری)

گروه مولفان:
محمد علی جعفری (نویسنده) | گلعلی بابایی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
کالک های خاکی (خاطرات شفاهی سرلشکر پاسدار محمدعلی (عزیز) جعفری) عنوان کتابی است از گلعلی بابایی که در 638 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گلعلی بابایی، کتاب‌های همپای صاعقه(انتشارات سوره مهر)، ضربت متقابل(انتشارات سوره مهر)، غوغای غبار(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.