گزیده تاریخ بیهقی

گروه مولفان:
محمدبن حسین بیهقی (نویسنده) | سید محمد دبیرسیاقی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
گزیده تاریخ بیهقی عنوان کتابی است از سید محمد دبیرسیاقی که در 239 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد دبیرسیاقی، کتاب‌های دیوان لامعی گرگانی(تیسا)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر(شرکت نشر قطره)، گلستان سعدی(پیام عدالت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان