هیستری [روانشناسی]

مولف:
حسین رجایی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
هیستری [روانشناسی] عنوان کتابی است از حسین رجایی که در 112 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روان شناسی آسیب شناختی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین رجایی، کتاب‌های پرخاشگری(شرکت نشر قطره)، تحلیل روابط در شفابخشی های خرافی(شرکت نشر قطره)، زیست شناسی نوین(اندیشه سرا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.