اختلالات دفعی و شب ادراری در کودکان (یک راهنمای عملی برای ارزیابی و درمان ویژه ی پزشکان، روان پزشکان و روان شناسان)[روان، کودک، نوجوان/ 1]

مولف:
جواد محمودی قرائی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
اختلالات دفعی و شب ادراری در کودکان (یک راهنمای عملی برای ارزیابی و درمان ویژه ی پزشکان، روان پزشکان و روان شناسان) [روان، کودک، نوجوان/1] عنوان کتابی است از جواد محمودی قرائی که در 104 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شب ادراری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جواد محمودی قرائی، کتاب‌های مشاوره با نوجوانان با رویکرد فعال(شرکت نشر قطره)، بهبود رابطه ی والد و کودک از طریق بازی(شرکت نشر قطره)، بهبود رابطه ی والد و کودک از طریق بازی(شرکت نشر قطره)، شناخت رفتاردرمانی در کودکان و نوجوانان(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.