قانون تجارت 95 (با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد21الی93قانون تجارت مصوب13)

مولف:
جهانگیر منصور (گردآورنده)

ناشر:
دیدار

درباره کتاب:
قانون تجارت 95 (با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد21الی93قانون تجارت مصوب13) عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که در 353 صفحه و توسط انتشارات دیدار در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قانون تجارت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر منصور، کتاب‌های قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف(دیدار)، قوانین و مقررات بیمه(دوران)، قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی(دیدار)، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری(دیدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.