مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست (اسناد و گزارش هایی از آیات عظام نایینی، اصفهانی، قمی، حایری و بروجردی، 1292 تا 1339 شمسی)[مجموعه تاریخ معاصر ایران/ 23]

مولف:
محمدحسین منظورالاجداد (نویسنده)

ناشر:
شیرازه کتاب ما

درباره کتاب:
مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست (اسناد و گزارش هایی از آیات عظام نایینی، اصفهانی، قمی، حایری و بروجردی، 1292 تا 1339 شمسی) [مجموعه تاریخ معاصر ایران/23] عنوان کتابی است از محمدحسین منظورالاجداد که در 548 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مجتهدان و علما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسین منظورالاجداد، کتاب‌های حکمت و سیاست(سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)، مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست(شیرازه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.