دائرة المعارف بزرگ اسلامی -جلد 14

مولف:
محمد کاظم موسوی بجنوردی (نویسنده)

ناشر:
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

درباره کتاب:
دائرة المعارف بزرگ اسلامی -جلد14 عنوان کتابی است از محمد کاظم موسوی بجنوردی که در 760 صفحه و توسط انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دایره المعارف اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد کاظم موسوی بجنوردی، کتاب‌های دانشنامه ایران(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، دانشنامه تهران بزرگ(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، دانشنامه فرهنگ مردم ایران(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، دانشنامه ایران(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.