کتابشناسی ادبیات داستانی معاصر فارسی (از مشروطه تا سال 1389)[مجموعه ادب فارسی/ 10]

گروه مولفان:
فریده رازی (نویسنده) | عذرا شجاع کریمی (نویسنده) | آزاده گلشنی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
کتابشناسی ادبیات داستانی معاصر فارسی (از مشروطه تا سال 1389) [مجموعه ادب فارسی/10] عنوان کتابی است از فریده رازی که در 620 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان نویسان ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فریده رازی، کتاب‌های زیر پلکهای بسته(نشر مرکز)، فرهنگ واژه های فارسی سره(نشر مرکز)، یکی از اصحاب کهف(نیلا)، بوی خوش نسترن های وحشی(تالیا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان