مجموعه مقالات همایش هزاره شاهنامه

مولف:
محمدجعفر یاحقی (گردآورنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
مجموعه مقالات همایش هزاره شاهنامه عنوان کتابی است از محمدجعفر یاحقی که در 600 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدجعفر یاحقی، کتاب‌های چنین گفت دهقان(به نشر)، زیر این نخل بلند(سخن)، خرد بر سر جان(سخن)، چون من در این دیار(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.