دفترهای سرافینو گوبیوی فیلم بردار [رمان-داستان خارجی]

گروه مولفان:
لوئیجی پیراندلو (نویسنده) | اثمار موسوی نیا (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
دفترهای سرافینو گوبیوی فیلم بردار [رمان-داستان خارجی] عنوان کتابی است از لوئیجی پیراندلو با ترجمه‌ی اثمار موسوی نیا که در 343 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های ایتالیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لوئیجی پیراندلو، کتاب‌های سفر(کتاب پنجره)، خروج مرد بیوه(کتاب پنجره)، بادبزن کاغذی(کتاب پنجره)، یک عالم با شما حرف دارم(کتاب پنجره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,500 تومــان