دارودرمانی در روان پزشکی (آشنایی با داروهای روان پزشکی)[روان و زندگی/ 76]

مولف:
امیرمسعود احمدی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
دارودرمانی در روان پزشکی (آشنایی با داروهای روان پزشکی) [روان و زندگی/76] عنوان کتابی است از امیرمسعود احمدی که در 88 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روان دارو شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیرمسعود احمدی، کتاب‌های سلامت روان(شرکت انتشارات فنی ایران)، آشنایی با بیماریهای روانی(شرکت انتشارات فنی ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.