نخبگان و جامعه [مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی/2]

گروه مولفان:
تی. بی باتومور (نویسنده) | علیرضا طیب (مترجم)

ناشر:
پردیس دانش

درباره کتاب:
نخبگان و جامعه [مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی/2] عنوان کتابی است از تی. بی باتومور با ترجمه‌ی علیرضا طیب که در 256 صفحه و توسط انتشارات پردیس دانش در سال 1381 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Elites and Society، 1993. موضوع اصلی این کتاب رهبری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تی. بی باتومور، کتاب‌های گزیده ی نوشته های کارل مارکس در جامعه شناسی و فلسفه ی اجتماعی(موسسه انتشارات نگاه)، مکتب فرانکفورت(نشر نی)، سرمایه مالی(دنیای اقتصاد)، منتقدان جامعه(مهرویستا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان