ابن عربی (میراث دار پیامبران)

گروه مولفان:
ویلیام سی چیتیک (نویسنده) | محمد سوری (مترجم) | اسماعیل علی خانی (مترجم) | قاسم کاکائی (مقدمه نویس)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
ابن عربی (میراث دار پیامبران) عنوان کتابی است از ویلیام سی چیتیک با ترجمه‌ی اسماعیل علی خانی که در 147 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Title Ibn `Arabi: heir to the prophets، 2007. موضوع اصلی این کتاب عارفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ویلیام سی چیتیک، کتاب‌های میراث مولوی(سخن)، من و مولانا(مروارید)، سلوک معنوی ابن عربی(جامی)، عوالم خیال(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.