قصه ی قدیم (111قصه از سرچشمه های ایران و اسلام)[متون منثور کهن/ 7]

مولف:
محمد علی سپانلو (گردآورنده)

ناشر:
نشر چشمه

درباره کتاب:
قصه ی قدیم (111قصه از سرچشمه های ایران و اسلام) [متون منثور کهن/7] عنوان کتابی است از محمد علی سپانلو که در 586 صفحه و توسط انتشارات نشر چشمه در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستانهای کوتاه فارسی است. از محمد علی سپانلو، کتاب‌های آناباز(شرکت نشر کتاب هرمس)، گرسنگی سایه ها(دیبایه)، مجموعه اشعار عارف قزوینی(موسسه انتشارات نگاه)، هندی از رویاها(نیماژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.