کلبه ی عموتم (براساس کلبه ی عموتم هریت بیچر استو)[هنر و ادبیات جهان/ 120]

گروه مولفان:
بهروز غریب پور (نویسنده) | هریت الیزابت (بیچر) استو (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
کلبه ی عموتم (براساس کلبه ی عموتم هریت بیچر استو) [هنر و ادبیات جهان/120] عنوان کتابی است از بهروز غریب پور که در 134 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از بهروز غریب پور، کتاب پینوکیو(افق) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,500 تومــان