نادرشاه و سلسله افشار (شهابی در عصر تاریک ایران زمین)[مجموعه مطالعات تاریخ ایران]

مولف:
مریم نژاداکبری مهربان (نویسنده)

ناشر:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

درباره کتاب:
نادرشاه و سلسله افشار (شهابی در عصر تاریک ایران زمین) [مجموعه مطالعات تاریخ ایران] عنوان کتابی است از مریم نژاداکبری مهربان که در 0 صفحه و توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم نژاداکبری مهربان، کتاب‌های شاه عباس کبیر(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، میرزا تقی خان امیرکبیر(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، شاهنشاهی ساسانیان(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.