اندیشه های حکمی و اجتهادی شهید آیت الله سید محمد باقر صدر

گروه مولفان:
عبدالحسین خسروپناه (نویسنده) | ابوالفضل عنابستانی (گردآورنده) | مهدی عاشوری (گردآورنده)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
اندیشه های حکمی و اجتهادی شهید آیت الله سید محمد باقر صدر عنوان کتابی است از ابوالفضل عنابستانی که در 560 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب صدر، محمدباقر، 1931 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.