قوانین و مقررات مربوط به رفاه و تامین اجتماعی (رفاه و تامین اجتماعی، قانون تامین اجتماعی، بیمه همگانی خدمات درمانی ...)

مولف:
جهانگیر منصور (گردآورنده)

ناشر:
دوران

درباره کتاب:
قوانین و مقررات مربوط به رفاه و تامین اجتماعی (رفاه و تامین اجتماعی، قانون تامین اجتماعی، بیمه همگانی خدمات درمانی ...) عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که در 488 صفحه و توسط انتشارات دوران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تامین اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر منصور، کتاب‌های قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف(دیدار)، قوانین و مقررات بیمه(دوران)، قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی(دیدار)، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری(دیدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.