خبر در قرن بیست و یکم (تکنولوژی جدید، ارزش های قدیم و یک تعریف جدید از خبر)[فرهنگ معاصر/ 10]

گروه مولفان:
مایکل شودسن (نویسنده) | بیتا عظیمی نژادیان (مترجم)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
خبر در قرن بیست و یکم (تکنولوژی جدید، ارزش های قدیم و یک تعریف جدید از خبر) [فرهنگ معاصر/10] عنوان کتابی است از مایکل شودسن با ترجمه‌ی بیتا عظیمی نژادیان که در 48 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خبرنگاران و خبرنگاری است. از مایکل شودسن، کتاب بازاندیشی در فرهنگ مردم پسند(سلمان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان