جستاری تاریخی پیرامون تکثرگرایی در جریان اسلامی و پیدایش جناح راست و چپ مذهبی 80 - 1360 [تاریخ معاصر ایران]

مولف:
عباس شادلو (نویسنده)

ناشر:
وزراء

درباره کتاب:
جستاری تاریخی پیرامون تکثرگرایی در جریان اسلامی و پیدایش جناح راست و چپ مذهبی 80 - 1360 [تاریخ معاصر ایران] عنوان کتابی است از عباس شادلو که در 664 صفحه و توسط انتشارات وزراء در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حزب های سیاسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس شادلو، کتاب‌های راه سوم در ایران و غرب(حکایت قلم نوین)، اطلاعاتی درباره احزاب و جناح های سیاسی ایران امروز(وزراء)، انقلاب اسلامی از پیروزی تا تحکیم(وزراء)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.