آرامش در تی. ام (کاوشی در مبانی و شاخصهای عرفانهای پست مدرن (مورد پژوهی تی. ا. م))

مولف:
حمیدرضا مظاهری سیف (نویسنده)

ناشر:
جمهوری

درباره کتاب:
آرامش در تی. ام (کاوشی در مبانی و شاخصهای عرفانهای پست مدرن (مورد پژوهی تی. ا. م)) عنوان کتابی است از حمیدرضا مظاهری سیف که در 64 صفحه و توسط انتشارات جمهوری در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمیدرضا مظاهری سیف، کتاب‌های آرامش معنوی(نسل نواندیش)، فالون دافا(جمهوری)، دنیای معنوی پائولو کو ئیلو(جمهوری)، راه ها و بی راهه های عشق(جمهوری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,700 تومــان