نقش فریدون توللی در ادبیات سیاسی و اجتماعی حکومت محمدرضا پهلوی

مولف:
محمد رضا تبریزی شیرازی (نویسنده)

ناشر:
جمهوری

درباره کتاب:
نقش فریدون توللی در ادبیات سیاسی و اجتماعی حکومت محمدرضا پهلوی عنوان کتابی است از محمد رضا تبریزی شیرازی که در 304 صفحه و توسط انتشارات جمهوری در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا تبریزی شیرازی، کتاب‌های قابوسنامه(جمهوری)، سیا ست نامه یا سیرالملوک(جمهوری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.