گفتمان شناسی رایج و انتقادی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/20]

مولف:
لطف الله یارمحمدی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
گفتمان شناسی رایج و انتقادی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/20] عنوان کتابی است از لطف الله یارمحمدی که در 187 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی زبان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لطف الله یارمحمدی، کتاب‌های زبان در عرصه های ذهن و جامعه(شرکت نشر کتاب هرمس)، درآمدی به گفتمان شناسی(شرکت نشر کتاب هرمس)، ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقادی(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.