کلیات منطق الطیر به نثر

گروه مولفان:
رحیمه گرجیان (نویسنده) | محمد بن ابراهیم عطار (نویسنده)

ناشر:
جمهوری

درباره کتاب:
کلیات منطق الطیر به نثر عنوان کتابی است از رحیمه گرجیان که در 352 صفحه و توسط انتشارات جمهوری در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رحیمه گرجیان، کتاب‌های خمسه نظامی به نثر(جمهوری)، کلیات شاهنامه به نثر(جمهوری)، کلیات شاهنامه به نثر(جمهوری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.