چیزی قطب نماها را دیوانه می کند (دفتری در ادبیات پایداری)[شعر/ 26]

مولف:
حمیدرضا شکارسری (نویسنده)

ناشر:
فصل پنجم

درباره کتاب:
چیزی قطب نماها را دیوانه می کند (دفتری در ادبیات پایداری) [شعر/26] عنوان کتابی است از حمیدرضا شکارسری که در 0 صفحه و توسط انتشارات فصل پنجم در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمیدرضا شکارسری، کتاب‌های ضریح ساده(علم)، عاشقانه هایی برای دشمن(فصل پنجم)، شکل های فروتنی(فصل پنجم)، زایشمرگ های متن(فصل پنجم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14