مرگ پیراهنش را عوضی پوشیده است [شعر]

مولف:
محمد تقی جنت امانی (نویسنده)

ناشر:
فصل پنجم

درباره کتاب:
مرگ پیراهنش را عوضی پوشیده است [شعر] عنوان کتابی است از محمد تقی جنت امانی که در 0 صفحه و توسط انتشارات فصل پنجم در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,200 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14