روزی کبوتری (کبوترانه های کوتاه)[شعر/ 33]

مولف:
عباس باقری (نویسنده)

ناشر:
فصل پنجم

درباره کتاب:
روزی کبوتری (کبوترانه های کوتاه) [شعر/33] عنوان کتابی است از عباس باقری که در 0 صفحه و توسط انتشارات فصل پنجم در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس باقری، کتاب‌های انسان پاره پاره(نشر نی)، سرچشمه های دانایی و نادانی(نشر نی)، پشت و رو(فرزان روز)، سفر به دیار پیش سقراطیان(فرزان روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14