اوستا یسنا و ویسپرد (بر پایه ی یسنای چاپ دابار، گزارش پهلوی، آوانویسی به پیوست کرده ی چهارصدو بیستم کتاب سوم دینکرد)

مولف:
فریدون فضیلت (نویسنده)

ناشر:
فروهر

درباره کتاب:
اوستا یسنا و ویسپرد (بر پایه ی یسنای چاپ دابار، گزارش پهلوی، آوانویسی به پیوست کرده ی چهارصدو بیستم کتاب سوم دینکرد) عنوان کتابی است از فریدون فضیلت که در 921 صفحه و توسط انتشارات فروهر در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
70,000 تومــان