او همسر من است متعلق به تو نیست [روانشناسی/185]

گروه مولفان:
ماری براون (نویسنده) | مارلن ام براون (نویسنده) | اورانوس قطبی نژاد آسمانی (مترجم)

ناشر:
ایران بان

درباره کتاب:
او همسر من است متعلق به تو نیست [روانشناسی/185] عنوان کتابی است از ماری براون با ترجمه‌ی اورانوس قطبی نژاد آسمانی که در 220 صفحه و توسط انتشارات ایران بان در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از You can’t have him--he’s mine: a woman’s guide to affair-proofing her relationship.. موضوع اصلی این کتاب زناشویی است. از ماری براون، کتاب مدیریت فشار روانی در مدارس(حق شناس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.