در آمدی بر رابطه اخلاق و سیاست (نقدی بر ماکیاولیسم)[اندیشه گفتارهای فرهنگی و سیاسی/ 11]

مولف:
عماد افروغ (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
در آمدی بر رابطه اخلاق و سیاست (نقدی بر ماکیاولیسم) [اندیشه گفتارهای فرهنگی و سیاسی/11] عنوان کتابی است از عماد افروغ که در 0 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق و سیاست است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عماد افروغ، کتاب‌های فضا و جامعه(علم)، دیالکتیک خرد و جامعه(انتشارات سوره مهر)، قدرت(علم)، توحید گرایی و صلح(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.