با اجازه دبیر هندسه (شعر نوجوان، شعرهای90-1370)[شعر معاصر/ 30]

مولف:
هادی خورشاهیان (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
با اجازه دبیر هندسه (شعر نوجوان، شعرهای90-1370) [شعر معاصر/30] عنوان کتابی است از هادی خورشاهیان که در 120 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هادی خورشاهیان، کتاب‌های قیفی که سر گشاد دارد(مروارید)، سرباز و مرز(شرکت نشر قطره)، غزلیات شیرین صائب تبریزی(پیدایش)، این چی چیه؟ یه جغده(خط خطی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان