سنجش و درمان اختلال موکنی با رویکرد رفتاری-شناختی (راهنمای روان شناسان و روان پزشکان)[روانشناسی، تالیف]

مولف:
شهربانو قهاری (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
سنجش و درمان اختلال موکنی با رویکرد رفتاری-شناختی (راهنمای روان شناسان و روان پزشکان) [روانشناسی، تالیف] عنوان کتابی است از شهربانو قهاری که در 248 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب وسواس موکنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شهربانو قهاری، کتاب‌های مقابله با خودکشی(شرکت نشر قطره)، درمان رفتاری شناختی اختلال پانیک و گذر هراسی(شرکت نشر قطره)، وداع با خشم و پرخاشگری(شرکت نشر قطره)، سنجش و درمان اختلال جسمانی کردن(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان