معجزه خدایان

گروه مولفان:
اریش فون دانیکن (نویسنده) | بهزاد رحمتی (مترجم)

ناشر:
تلاش

درباره کتاب:
معجزه خدایان عنوان کتابی است از اریش فون دانیکن با ترجمه‌ی بهزاد رحمتی که در 448 صفحه و توسط انتشارات تلاش در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Miracles of the gods: a hard look at the supernatural، 1975. موضوع اصلی این کتاب کتاب مقدس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اریش فون دانیکن، کتاب‌های طلای خدایان(نگارستان کتاب)، ارابه خدایان(بدرقه جاویدان)، معجزه های خدایان(نگارستان کتاب)، نگرانی خدایان(تلاش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,700 تومــان