عطر شب بوها (قصه فرماندهان«سردار شهید مهندس حاج محمود شهبازی»)[قصه فرماندهان/ 25]

مولف:
حمید حسام (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
عطر شب بوها (قصه فرماندهان«سردار شهید مهندس حاج محمود شهبازی») [قصه فرماندهان/25] عنوان کتابی است از حمید حسام که در 64 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید حسام، کتاب‌های وقتی مهتاب گم شد(انتشارات سوره مهر)، آب هرگز نمی میرد(صریر)، دلیل(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.