پری چل گیس (سه قصه)[داستان جهان و جهان داستان، نوجوانان]

گروه مولفان:
منصور یاقوتی (نویسنده) | احمدبن ابوالحسن ژنده پیل (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
پری چل گیس (سه قصه) [داستان جهان و جهان داستان، نوجوانان] عنوان کتابی است از منصور یاقوتی که در 72 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منصور یاقوتی، کتاب‌های مادیان چهل کره(کتاب آمه)، هستی شناسی فهم(کتاب آمه)، چشم هیچکاک(هیلا)، بن بست(افراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.