نمایشنامه های شاعر -جلد 1 [نمایشنامه ایرانی/81]

گروه مولفان:
احمدرضا احمدی (نویسنده) | محمد چرمشیر (ویراستار)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
نمایشنامه های شاعر -جلد1 [نمایشنامه ایرانی/81] عنوان کتابی است از احمدرضا احمدی که در 199 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمدرضا احمدی، کتاب‌های بر دیوار کافه(نشر ثالث)، سکوت فرفره ی کوچکی بود که در باد می چرخید(نیماژ)، موهبات فراموشی(شرکت نشر قطره)، میوه ها طعم تکراری دارند(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان