مجموعه آثار نمایشی رضا کرم رضایی (ده نمایشنامه)[هنر و ادبیات ایران]

مولف:
رضا کرم رضایی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
مجموعه آثار نمایشی رضا کرم رضایی (ده نمایشنامه) [هنر و ادبیات ایران] عنوان کتابی است از رضا کرم رضایی که در 808 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا کرم رضایی، کتاب‌های عیار و دو فیلم نامه ی دیگر(شرکت نشر قطره)، همه دوستان من(ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
60,000 تومــان