روش هاو نظریه های انتشار سهام و قیمت بازار

مولف:
ابراهیم عباسی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
روش هاو نظریه های انتشار سهام و قیمت بازار عنوان کتابی است از ابراهیم عباسی که در 501 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بورس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابراهیم عباسی، کتاب‌های بودجه ریزی نوین در ایران(سمت)، رویکردهای پیشرفته در بودجه ریزی دولت(سمت)، بازارها و نهادهای مالی(دانشگاه الزهرا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.