آهنگ های لندندری و بازگشت سرباز به خانه [هنر و ادبیات جهان/182]

گروه مولفان:
راشل لایمن فیلد (نویسنده) | آلن الگزاندر میلن (نویسنده) | رضا شیرمرز (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
آهنگ های لندندری و بازگشت سرباز به خانه [هنر و ادبیات جهان/182] عنوان کتابی است از آلن الگزاندر میلن با ترجمه‌ی رضا شیرمرز که در 64 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The londondery air & the boy comes home.. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آلن الگزاندر میلن، کتاب‌های یک عالمه عسل(پیوسته)، ببری پرشی(پیوسته)، گمشده و پیدا شده(پیوسته)، کندوی عسل(پیوسته)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,500 تومــان