همگام با حکومت ملی و انقلاب اسلامی (خاطرات سرتیپ ستاد ناصر مجللی اولین رییس شهربانی انقلاب اسلامی)[مجموعه تاریخ معاصر ایران/ 53]

مولف:
مرتضی ذبیحی (نویسنده)

ناشر:
پردیس دانش

درباره کتاب:
همگام با حکومت ملی و انقلاب اسلامی (خاطرات سرتیپ ستاد ناصر مجللی اولین رییس شهربانی انقلاب اسلامی) [مجموعه تاریخ معاصر ایران/53] عنوان کتابی است از مرتضی ذبیحی که در 152 صفحه و توسط انتشارات پردیس دانش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مجللی، ناصر، 1313 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.