باورهای رستاخیزی در مصر باستان و ادیان ابراهیمی (پژوهشی درباره ی معاد)[هنر و ادبیات ایران]

مولف:
ناهید غیاثی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
باورهای رستاخیزی در مصر باستان و ادیان ابراهیمی (پژوهشی درباره ی معاد) [هنر و ادبیات ایران] عنوان کتابی است از ناهید غیاثی که در 191 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زندگی پس از مرگ (اسلام) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.