آموزش مهارتهای زندگی (برای دوره اول متوسطه، رشد هیجانی، اجتماعی، شناختی و خود)

گروه مولفان:
آن ورنون (نویسنده) | مهرداد فیروزبخت (مترجم)

ناشر:
دانژه

درباره کتاب:
آموزش مهارتهای زندگی (برای دوره اول متوسطه، رشد هیجانی، اجتماعی، شناختی و خود) عنوان کتابی است از آن ورنون با ترجمه‌ی مهرداد فیروزبخت که در 264 صفحه و توسط انتشارات دانژه در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش است. از آن ورنون، کتاب آموزش مهارت های زندگی(دانژه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.